IZ 271/11/2015                                                                              Pruchnik 28-07-2015

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik

 zostało rozstrzygnięte

  Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

WODO-GAZ Józef Słota, Ul. Krakowska 23, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 365 565,43 zł brutto, okres gwarancji 72 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 99,48, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 03-08-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

1

WODO-GAZ Józef Słota

Ul. Krakowska 23

37-200 Przeworsk

365 565,43

 363 197,43

a) P1= ------- *80= 79,48

 365 565,43

 

 72– 60

b) P2 = ------- x 20 =20

 72 – 60

 

99,48

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 80%

b)okres gwarancji 20%)

Ocena

Łączna punktacja

2

F.U. „ERN’ Przemysław Fołta

Os. Benbenka 9

37-200 Przeworsk

385 189,81

 363 197,43

a) P1= ------- *80= 75,43

 385 189,81

 

 72– 60

b) P2 = ----- x 20 =20

 72 – 60

 

95,43

3

SANITEX Sp. z o.o.

37-204 Tryńcza 120

394 573,10

 363 197,43

a) P1= ------- *80= 73,64

 394 573,10

 

 72– 60

b) P2 = ----- x 20 =20

 72 – 60

 

93,64

4

Biuro Techniczno –Handlowe

EMP TERMO

Ewa i Marek Piękoś spółka jawna

Ul. Głęboka 44

37-200 Przeworsk

407 937,06

 363 197,43

a) P1= --------- *80= 71,23

 407 937,06

 

 72– 60

b) P2 = ----- x 20 =20

 72 – 60

 

91,23

5

Konsorcjum firm

Lider konsorcjum:

HYDROTECH Piotr Sereda

Ul. Dynowska 20A

37-200 Przeworsk

Partner konsorcjum:

P.P.B. BUDAMEX Damian Sereda

37-204 Tryńcza, Głogowiec 119

392003,78

 363 197,43

a) P1= ------ *80= 74,12

 392003,78

 

 72– 60

b) P2 = ---- x 20 =20

 72 – 60

 

94,12

6

Geo Sp z o.o.

Ul. Złota Góra 19a

37-550 Radymno

429 651,00

 363 197,43

a) P1= ----- *80= 67,63

 429 651,00

 

 72– 60

b) P2 = ---- x 20 =20

 72 – 60

 

87,63

7

BPP – INŻ. Sp. z o.o.

Ul. Wróblewskiego 3

37-500 Jarosław

Oferta odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid Spółka Jawna

Ul. Kwiatkowskiego 6

35-311 Rzeszów

421 580,38

 363 197,43

a) P1= ----- *80= 68,92

 421 580,38

 

 72– 60

b) P2 = ---- x 20 =20

 72 – 60

 

88,92

9

Usługowy Zakład Wodno Kanal C.O. i Gaz Roman Szul

Rozbórz 226

37-200 Przeworsk

Oferta odrzucona

10

P.U.H. INSTAL – MIEDŹ s.c. Zygmunt & Teresa Koprowicz

Ul. Pruchnicka – pawilon nr 5

37-500 Jarosław

363 197,43

 363 197,43

a) P1= ------ *80= 80

 363 197,43

 

 60– 60

b) P2 = ------ x 20 =0

 72 – 60

 

80

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 2 oferty.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła


 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.07.2015 14:32
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.07.2015 14:32