Przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe.

UCHWAŁA Nr VIII/55/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: przyznania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) oraz §6 Uchwały nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyznaje się stypendium sportowe Panu Mateuszowi Sabatowskiemu za wysokie osiągnięcia sportowe w kolarstwie górskim na szczeblu krajowym i godne reprezentowanie Gminy Pruchnik.

§ 2.

  1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres 5 miesięcy tj. od lipca do listopada 2015 r.
  2. Określa się miesięczną kwotę stypendium w wysokości 500 zł.
  3. Stypendium sportowe zostanie przekazane na rachunek bankowy zawodnika w formie jednorazowej wypłaty do dnia 20 lipca 2015 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż