Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr VIII/56/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w Kramarzówce:

  • działka nr 2019 - o pow. 0,21 ha objęta KW 24888/6
  • działka nr 1253 - o pow. 0,46 ha objęta KW 69812
  • działka nr 1251 - o pow. 0,10 ha objęta KW 69812

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż