Wybór Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiejw Pruchniku.

UCHWAŁA Nr VIII/57/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Pruchniku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 71 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr 280/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruchnik,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Radnego Rady Miejskiej w Pruchniku – Pana Piotra Szczepanika.

§ 2.

  1. Dokonuje się wyboru Radnej Katarzyny Kos na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku.
  2. Na obecnych na Sesji 14 radnych za kandydaturą radnej Katarzyny Kos głosowało 13 radnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiejw Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż