Wyrażenie zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działek o numerze ewid. 3/6 i 3/12 wraz z budynkiem nowego ośrodka zdrowia, położonych w Pruchniku przy ul. Szkolnej 10A.

UCHWAŁA Nr VIII/58/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działek o numerze ewid. 3/6 i 3/12 wraz z budynkiem nowego ośrodka zdrowia, położonych w Pruchniku przy ul. Szkolnej 10A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Pruchnika na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na okres do 10 lat nieruchomości – działek o numerze ewid. 3/6 i 3/12, położonych w Pruchniku przy ul. Szkolnej 10A wraz z budynkiem nowego ośrodka zdrowia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działek o numerze ewid. 3/6 i 3/12 wraz z budynkiem nowego ośrodka zdrowia, położonych w Pruchniku przy ul. Szkolnej 10A.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2015 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż