IZ 271/13/2015                                                                                 Pruchnik 12-08-2015

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi”

 

zostało rozstrzygnięte

 

Część I „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765”

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 49 560,39 zł brutto, okres gwarancji 72 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-08-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

49 560,39

49 560,39

a) P1= --------- *95= 95

49 560,39

 72– 36

b) P2 = ------- x 5 =5

72 – 36

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KASBUD II” Spółka z o.o.
Szówsko, Ul. Lubelska 272
37-522 Wiązownica

61 303,50

49 560,39

a) P1= ------- *95= 76,80

61 303,50

 36– 36

b) P2 = ----- x 5 =0

72 – 36

 

76,80

2

Sanakiewicz Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

64 066,44

49 560,39

a) P1= ------- *95= 73,49

64 066,44

 60– 36

b) P2 = --------- x 5 =3,33

72 – 36

 

76,82

3

Chekkarak Sp. z o.o.
Dąbrówka Starzeńska 139 A

36 -065 Dynów

82 646,16

49 560,39

a) P1= ------- *95= 56,97

82 646,16

 60– 36

b) P2 = ------- x 5 =3,33

70 – 36

 

60,30

5

Roboty Ogólno – Budowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś
37-565 Roźwienica 174

63 704,90

49 560,39

a) P1= -------- *95= 73,91

63 704,90

 72– 36

b) P2 = ------ x 5 =5

72 – 36

 

78,91

6

Ekoline – Budownictwo s-ka z o.o.
 

Niziny 290, 37-716 Orły

68 692,79

49 560,39

a) P1= ----- *95= 68,54

68 692,79

 72– 36

b) P2 = ----- x 5 =5

72 – 36

 

73,54

7

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla
Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

64 432,15

49 560,39

a) P1= ----- *95= 73,07

64 432,15

 60– 36

b) P2 = ------ x 5 =3,33

72 – 36

 

76,40

 


Część II „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736,881”


Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 41 732,67 zł brutto, okres gwarancji 72 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-08-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna
Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

41 732,67

41 732,67

a) P1= ---- *95= 95

41 732,67

 72– 36

b) P2 = ----- x 5 =5

72 – 36

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KASBUD II” Spółka z o.o.
Szówsko, Ul. Lubelska 272
37-522 Wiązownica

60 306,83

41 732,67

a) P1= ---- *95= 65,74

60 306,83

 36– 36

b) P2 = ------ x 5 =0

72 – 36

 

65,74

2

Sanakiewicz Sp. z o.o.
Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29
37-500 Jarosław

62 318,86

41 732,67

a) P1= ------- *95= 63,62

62 318,86

 60– 36

b) P2 = ------ x 5 =3,33

72 – 36

 

66,95

3

Chekkarak Sp. z o.o.
Dąbrówka Starzeńska 139 A
36 -065 Dynów

80 370,66

41 732,67

a) P1= --------- *95= 49,33

80 370,66

 

60– 36

b) P2 = -------- x 5 =3,33

72 – 36

 

52,66

6

Ekoline – Budownictwo s-ka z o.o.
Niziny 290, 37-716 Orły

66 280,76

41 732,67

a) P1= ----- *95= 59,82

66 280,76

 72– 36

b) P2 = -------- x 5 =5

72 – 36

 

64,82

7

Firma Usługowo – Budowlana Mariusz Dryla
Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik

57 906,01

41 732,67

a) P1= ------ *95= 68,47

57 906,01

60– 36

b) P2 = ---- x 5 =3,33

72 – 36

 

71,80

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty





Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.08.2015 14:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.08.2015 19:09