IZ 271/14/2015                                                                           Pruchnik 14-08-2015 r.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2015/2016”

 

zostało rozstrzygnięte

 Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Otylya Catering Hubert Hołowaty Spółka Jawna, Wierzbna 1, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 366 418,82 zł brutto, klauzule społeczne – 4 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-08-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 70%

b)kryterium – klauzule społeczne 30%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

3

Otylya Catering Hubert Hołowaty Spółka Jawna, Wierzbna 1, 37-500 Jarosław

366 418,82

 366 418,82

a) P1= -------- *70= 70,00

 366 418,82

 

              4

b) P2 = ---- x 30 =30

            4

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 70%

b)kryterium – klauzule społeczne 30%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Catermed S.A.

Ul. Ks. Siemaszki 15 A

31-201 Kraków

371 226,84

 366 418,82

a) P1= ------- *70= 69,09

 371 226,84

 

             4

b) P2 = ---- x 30 =30

             4

 

99,09

2

F.H.U. MARKO Małgorzata Bąk

Ul. Lwowska 40

37-700 Przemyśl

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

  Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę, odrzucono jedną ofertę.

 Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2015/2016
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:14.08.2015 13:30
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:14.08.2015 13:30