OSPPI/1/2015                                                                                                  Pruchnik 28-08-2015


INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik I informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Pruchnik I”
zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce.Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 629 640,00 zł brutto, termin płatności 40 dni. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 98,5 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 31-08-2015 roku.


 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 98%

b)termin płatności faktury 2%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel,
ul. Ściegiennego 270
 25-116 Kielce

629 640,00

          629 640,00
a) P1= ------------- *98= 98
          629 640,00

b)

          40-30
P2 = ----------- x 2 = 0,5
           70-30
 

98,5
 

 


Poza wyżej wymienią ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.


 

PREZES

OSP Pruchnik I
Jan Smalec

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.08.2015 09:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.08.2015 09:07