Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum

ZARZĄDZENIE Nr 65 /2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

 

 

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum

w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 roku

 

 

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318), na podstawie art. 184 §2 i w związku z art. 184 §1 ust. 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 9 w Jodłówce Parcelacji Pana Maksymiliana Jana Mikłasza zam. w Pruchniku w związku ze zrzeczeniem się przez Niego członkostwa w w/w komisji.

 

§ 2

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła
 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2015 10:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż