IZ 271/16/2015                                                                              Pruchnik 02-09-2015

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte

Część I obejmuje zakup i dostawę następujących instrumentów wraz z wyposażeniem: flet poprzeczny, saksofon, skrzypce, pianino mechaniczne, pianino cyfrowe, gitara, akordeon itp.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus, ul. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 110 287,95 zł brutto, termin dostawy 14 dni. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 95. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-09-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)termin dostawy 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 T

2

Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus, ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

110 287,95

 110 287,95

a) P1= ---------- *95= 95

 110 287,95

 

 14-14

b) T = ----------- x 5 =0

 14-14

 

95

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)termin dostawy 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 T

3

„Anderski” Roman Anderski

Ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik

112 760,00

 110 287,95

a) P1= ----------- *95= 92,92

 112 760,00

 

 14-14

b) T = ------ x 5 =0

 14-14

 

92,92

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część II obejmuje zakup i dostawę pulpitów na nuty, ław do pianina itp.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Anderski” Roman Anderski, Ul. Gliwicka 246, 44-207 Rybnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 4 414,00 zł brutto, termin dostawy 10 dni. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-09-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)termin dostawy 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 T

3

„Anderski” Roman Anderski

Ul. Gliwicka 246

44-207 Rybnik

4 414,00

 4 414,00

a) P1= --------- *95= 95

 4 414,00

 

 14-10

b) T = -------- x 5 =5

 14-10

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)termin dostawy 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 T

1

Jacek Kamiński – Sklep Muzyczny

Ul. Królewiecka 25 lok. 3-4

09-402 Płock

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus, ul. Piłsudskiego 53

22-400 Zamość

4 932,30

 4 414,00

a) P1= -------- *95= 85,02

 4 932,30

 

 14-14

b) T = ------- x 5 =0

 14-14

 

85,02

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.09.2015 12:24
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.09.2015 12:28