Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 54/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 20.07.2015

w sprawie: przekazania Sołectwu Jodłówka drzewa z Lasu Mienia Komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczyć dla Sołectwa Jodłówka drzewo budowlane z Lasu Mienia Komunalnego w Kramarzówce w ilości 6,22 m3, z przeznaczeniem na remont „grzybka”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.07.2015 20:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż