Zarządzenie Nr 65/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.08.2015

w sprawie: odwołania członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 roku.

Zgodnie z art. 17 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 318), na podstawie art. 184 §2 i w związku z art. 184 §1 ust. 1 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 9 w Jodłówce Parcelacji Pana Maksymiliana Jana Mikłasza zam. w Pruchniku w związku ze zrzeczeniem się przez Niego członkostwa w w/w komisji.

§ 2.

Skład komisji podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.08.2015 21:41
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:13