Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr IX/61/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się z budżetu Gminy Pruchnik w 2015 roku, pomoc finansową Powiatowi Jarosławskiemu w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych – budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę dróg powiatowych - budowa chodników na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż