Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr IX/62/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się nakłady wydatków bieżących w kwocie 50 239,56 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Czas na aktywność w Gminie Pruchnik” w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:45