Uworzenie Dziennego Domu Senior - Wigor.

UCHWAŁA Nr IX/65/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: utworzenia Dziennego Domu Senior - Wigor.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163/oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Pruchnik pod nazwą dzienny Dom Senior- Wigor.
  2. Dzienny Dom Senior Wigor jest jednostką budżetową Gminy Pruchnik dla osób nie pracujących, które ukończyły 60 rok życia zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik.

§.2.

Na siedzibę Dziennego Domu Senior Wigor przeznacza się budynek położony przy ul. Księdza Bronisława Markiewicza 26.

§.3.

Organizację Dziennego Domu Senior Wigor określa Statut uchwalony odrębną Uchwałą.

§.4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§.5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uworzenie Dziennego Domu Senior - Wigor.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż