„UNIEWAŻNIONA” – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.

UCHWAŁA Nr IX/67/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Udziela się odpowiedzi na skargę z dnia 05.08.2015 r. na uchwałę Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Odpowiedź stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„UNIEWAŻNIONA” – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2015 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż