Zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wraz zadaszeniem

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wraz zadaszeniem

SIWZ załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,  

Załącznik nr 5- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6-  rzut, przekrój AA, przekrój BB

Załącznik nr 7 – miejsce montażu

 zostały spakowane w ZIP i umieszczone w załączniku poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej wiatrołapu wraz zadaszeniem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2015 13:50