IZ 271/19/2015                                                                      Pruchnik 02-10-2015

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi”

 

zostało rozstrzygnięte

 

 

Część I „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie: Świebodna, dz. o nr ewid. 407, 560, 765”

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 Sanakiewicz Sp. z o.o. Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 13 879,09 zł brutto, okres gwarancji 60 m-cy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 98,33. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 05-10-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

4

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

13 879,09

 13 879,09

a) P1= -------- *95= 95

 13 879,09

 

 60– 36

b) P2 = ------ x 5 =3,33

 72 – 36

 

98,33

 

 Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Usługowy-Wielobranżowy

Stanisław Babiś

Świebodna 120

37-560 Pruchnik

13 973,22

 13 879,09

a) P1= -------- *95= 94,36

 13 973,22

 

 36– 36

b) P2 = ---- x 5 =0

 72 – 36

 

94,36

2

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

32 218,71

 13 879,09

a) P1= --------- *95= 40,92

 32 218,71

 

 72– 36

b) P2 = ----- x 5 =5

 72 – 36

 

45,92

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

14 666,27

 13 879,09

a) P1= --------- *95= 89,90

 14 666,27

 

 72– 36

b) P2 = ------ x 5 =5

 72 – 36

 

94,90

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

 

Część II „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych
w obrębie: Rozbórz Długi, dz. o nr ewid. 736,881”

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 13 198,39 zł brutto, okres gwarancji 72 m-ce. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100. Spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna
z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 05-10-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

13 198,39

 13 198,39

a) P1= ---------- *95= 95

 13 198,39

 

 72– 60

b) P2 = ----- x 5 =5

 72 – 60

 

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)okres gwarancji 5%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Bartosz Krupa KRUSZNET

Ul. Ogrodowa 2

37-200 Przeworsk

32 218,71

 13 198,39

a) P1= --------- *95= 38,92

 32 218,71

 

 72– 60

b) P2 = ----- x 5 =5

 72 – 60

43,92

4

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

13 879,09

 13 198,39

a) P1= ---------- *95= 90,34

 13 879,09

 

 60– 60

b) P2 = ------ x 5 =0

 72 – 60

90,34

  Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

  

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.10.2015 13:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.10.2015 13:30