Pruchnik 2005-10-06

 

 IZ 271/21/2015

 

                                                                   Wszyscy Wykonawcy

 uczestniczący w  postepowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIA I ODPOWIEDZI wraz z poprawionym załącznikiem nr 5 do siwz

zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zapytania i odpowiedzi nr 1 do post pn Utworzenie Dziennego Domu Senior - Wigor w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.10.2015 10:55
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.10.2015 10:55