Pruchnik 2005-10-07

 

 

 IZ 271/18/2015

 Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIA I ODPOWIEDZI  z dnia 05-10-2015

PYTANIA I ODPOWIEDZI  z dnia 06-10-2015

W załączeniu:

-zapytania i odpowiedzi nr 2

-zmodyfikowany w związku z zapytaniami załącznik nr 5 do siwz Excel (adaptacja)

zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odp nr 2 Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.10.2015 11:29
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:07.10.2015 11:29