IZ 271/18/2015                                                                                                                             Pruchnik  2015-10-07

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

Dotyczy: postepowania nr IZ 271/18/2015

pn

Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku 

 

                 Ogłoszonego w BZP  Numer ogłoszenia: 250940 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
 

 W nawiązaniu do  udzielonych zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający na podstawie

art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r  

poz. 907 z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść modyfikacji w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zm SIWZ nr 2 Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:07.10.2015 10:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak