IZ 271/18/2015                                                                                Pruchnik 16-10-2015

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku”

zostało rozstrzygnięte

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 656 689,98 zł brutto, okres gwarancji 61 m-cy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 98,47 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-10-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium okres gwarancji – 5%

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

5

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

656 689,98

             656 689,98

a) P1= ------------ *95= 95

             656 689,98

 

              61-36

b) P2 = -------- x 5 =3,47

              72-36

 

98,47

 

 Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium okres gwarancji – 5%

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

1

Usługi Stolarsko –Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

774 598,79

             656 689,98

a) P1= ---------- *95= 80,54

             774 598,79

 

              60-36

b) P2 = ------- x 5 =3,33

              72-36

 

83,87

2

Firma Remontowo – Budowlana BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

718 787,84

             656 689,98

a) P1= --------- *95= 86,79

             718 787,84

 

              36-36

b) P2 = ----- x 5 =0

              72-36

 

86,79

3

Eurobud Spółka z o.o.

Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica

736 910,24

             656 689,98

a) P1= --------- *95= 84,66

             736 910,24

 

              60-36

b) P2 = ------ x 5 =3,33

              72-36

 

87,99

4

INTER-POL Paweł Ujma

Szówsko, ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

 

824 713,73

             656 689,98

a) P1= --------- *95= 75,65

             824 713,73

 

              60-36

b) P2 = --------- x 5 =3,33

              72-36

 

78,98

6

BAL-BUD Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 2

37-100 Łańcut

726 390,13

             656 689,98

a) P1= ---------- *95= 85,88

            726 390,13

 

              72-36

b) P2 = ------- x 5 =5

              72-36

 

90,88

7

Sanakiewicz Sp. z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

758 058,56

             656 689,98

a) P1= ---------- *95= 82,30

             758 058,56

 

              72-36

b) P2 = ------ x 5 =5

              72-36

 

87,30

8

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

670 411,06

             656 689,98

a) P1= ---------- *95= 93,06

             670 411,06

 

              72-36

b) P2 = ------- x 5 =5

              72-36

 

98,06

9

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

701 111,97

             656 689,98

a) P1= ---------- *95= 88,98

             701 111,97

 

             72-36

b) P2 = ------ x 5 =5

              72-36

 

93,98

  Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 
Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.10.2015 10:36
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.10.2015 14:02