ZARZĄDZENIE Nr 83/2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 16-10 -2015 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2015 z 12-10-2015 r. w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz art. 6 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

zarządza się co następuje

§ 1

W § 1 pkt 11 Zarządzenia dokonuje się zmiany. Punkt 11 otrzymuje brzmienie:

w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Pruchniku DolnymHalina Halejcio

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 80/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 12-10-2015 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2015 z 12-10-2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.10.2015 17:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.10.2015 18:01