IZ 271/21/2015                                                                                  Pruchnik 21-10-2015

 

 INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku ”

 

zostało rozstrzygnięte

 

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 218775,75 zł brutto, okres gwarancji 72 m-cy. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 22-10-2015 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium okres gwarancji – 5%

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

5

Firma Remontowo – Budowlana „Piotrowski” Paweł Piotrowski

Piwoda 150, 37-522 Wiązownica

218775,75

             218775,75

a) P1= ------------ *95= 95

             218775,75

 

              72-60

b) P2 = -------- x 5 =5,00

              72-60

 

100

 

 Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 95%

b)kryterium okres gwarancji – 5%

Ocena

Łączna punktacja

P1 P2

1

Usługi Stolarsko –Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

267501,11

             218775,75

a) P1= ------------ *95= 77,70

             267501,11

 

              60-60

b) P2 = -------- x 5 =0,00

              72-60

 

77,70

2

Usługi Remontowo – Budowlane Grzegorz Pacuła

Tuczempy 326

37-514 Munina

255702,65

             218775,75

a) P1= ------------ *95= 81,28

             255702,65

 

              72-60

b) P2 = --------- x 5 =5,00

              72-60

 

86,28

 Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

  
Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.10.2015 08:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.10.2015 09:00