ZARZĄDZENIE Nr 85/2015

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 24 października 2015 roku

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Jodłówce

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 182 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

1. W Zarządzeniu nr 78/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pruchnik, wprowadza się zmiany w OKW Nr 2 w Jodłówce w lp.. 6:

Z

KRZYSZTOF KAROL LEWANDOWSKI

NA

KAROL KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 78/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 05-10-2015 r. pozostają bez zmian.

 

§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2015 z 05-10-2015 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.10.2015 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:25.10.2015 08:15