Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia w Pruchniku

UCHWAŁA Nr X/79/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą, tj. Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PANACEUM” z siedzibą w Pruchniku, ul. Szkolna 10 A kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia, położonego przy ul. Szkolnej 10 w Pruchniku na okres 3 lat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2015 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż