Dokonanie zamiany nieruchomości w Kramarzówce.

UCHWAŁA Nr XI/89/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: dokonania zamiany nieruchomości w Kramarzówce.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515/, art 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka numer 2289/4 o powierzchni 0,07 ha w Kramarzówce w drodze zamiany na prawo własności do nieruchomości oznaczonej jako działka numer 1411/9 w Kramarzówce.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany nieruchomości w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż