Zakup nieruchomości w Jodłówce.

UCHWAŁA Nr XI/90/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie: zakupu nieruchomości w Jodłówce.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515/ oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik własności nieruchomości zabudowanej w Jodłówce Gmina Pruchnik oznaczonej jako działka numer 2314/3 o powierzchni 0,2795 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr PR1J/00098368/4, z przeznaczeniem na parking.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup nieruchomości w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2015 06:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż