Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku

SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi/rok 2015/SIWZ/(IZ 271/18/2015)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

–oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

–oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5-  przedmiar/ kosztorys ofertowy  w  podziale na 6 elementów

(roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, parking, adaptacja, kanalizacja deszczowa)

Załącznik nr 6- projekt techniczny

Załącznik nr 7 STWiORB

Załącznik nr 8  Wykaz robót budowlanych

W/w dokumenty poza załącznikiem  6 i 7 zostały spakowane w ZIP i umieszczone  poniżej w załączniku

Uwaga załącznik nr 6, 7 jest do pobrania w POBIERZ   wejdź tutaj   POBIERZ

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:..Budowa przewiązki (łącznika) między gimnazjum a salą gimnastyczną w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.09.2015 13:39
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:24.09.2015 13:39