Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu

SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi/rok 2016/SIWZ/(IZ 271/2/2016)

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 i 2a;
  • oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,
  • oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania
 3. Załącznik nr 3 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy,
 5. Załącznik nr 5 - przedmiar/ kosztorys ofertowy
 6. Załącznik nr 6 - projekt techniczny
 7. Załącznik nr 7 - STWiORB
 8. Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowlanych
 9. Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 W/W dokumenty zostały spakowane w ZIP -> POBIERZ

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.01.2016 12:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.01.2016 20:58