Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 99/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2015

w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powierzam Panu Krzysztofowi ŁUC pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

§ 2.

Powierzenie obowiązków następuje na czas określony – od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Krzysztof Łuc jest pracownikiem Centrum Kultury Sportu i Turystyki i powierzenie nie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania.

§ 3.

 Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2015 23:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż