Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 89/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 06.11.2015

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 853,00, w tym;

  • dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 853,00 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie decyzji WP NR 259.
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 853,00, w tym;

  • wynagrodzenia osobowe pracownika 6853,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzeni wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 6 listopada 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2015 22:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż