Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 93/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 25.11.2015

w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki.

Działając na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii

o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej zaciąganej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 450 000,00zł.Wniosek stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dane niezbędne do wydania opinii przez RIO w Rzeszowie zawarte jest WPF Gminy Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.11.2015 22:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż