Pruchnik, dnia 19-01-2016 r.

 

IZ 271/2/2016

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

 

Nr ogłoszenia opublikowany na PORTALU UZP: 7854 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

 

W nawiązaniu do udzielonych zapytań i udzielonych odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zmieniony załącznik  nr 5 do SIWZ znajduje się do pobrania poniżej.

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.01.2016 11:52
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.01.2016 11:52