rn
rn

Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

rnrn

SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi/rok 2016/SIWZ/(IZ 271/1/2016)

rnrn

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

rnrn

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

rnrn

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

rnrn

Załącznik nr 4 – wzór umowy szt 2

rnrn

w/w załączniki zostały spakowane w ZIP  i umieszczone poniżej w załączniku

rn
rn

rn

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.01.2016 16:42
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.01.2016 16:42