Pruchnik, dnia 21-01-2016 r.

 

IZ 271/2/2016

 

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu”

 

Nr ogłoszenia opublikowany na PORTALU UZP: 7854 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

 

 W nawiązaniu do udzielonych zapytań i udzielonych odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zmienione załączniki do SIWZ zostały spakowane i znajdują się do pobrania poniżej:

  1. zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
  2. zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ – przedmiar/kosztorys ofertowy
  3. zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ – przekrój normalny bieżni
  4. zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ – w elemencie dotyczącym nawierzchni poliuretanowej

 

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ 2 do Przebudowa stadionu sportowego w Pruchniku: przebudowa bieżni wraz z odwodnieniem płyty stadionu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.01.2016 15:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.01.2016 15:35