Roboty budowlane związane z  Utworzeniem Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku

SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce:

zamówienia publiczne/przetargi/rok 2015/SIWZ/(IZ 271/21/2015)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

–oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

–oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5-  przedmiar/ kosztorys ofertowy  

Załącznik nr 6- projekt techniczny    POBIERZ

Załącznik nr 7 STWiORB

 

SIWZ i załączniki zostały spakowane w zip i umieszczone  poniżej w załącznikach

uwaga załacznik nr 6 Projekt techniczny nalezy pobrać  wejdż  w  POBIERZ

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:....Utworzenie Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.10.2015 17:46
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:05.10.2015 17:46