UCHWAŁA Nr XII/96/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej /handel/ na cz. dz. nr 2035/7 w miejscowości Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyrażą się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą, tj. z Panią Anna Gilecką zam. ul. Kościelna 4, 37-560 Pruchnik, kolejnej umowy najmu nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej /handel/, stanowiącym mienie komunalne na cz. dz. nr 2035/7 w miejscowości Pruchnik na okres 3 lat.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na cele działalności gospodarczej /handel/ na cz. dz. nr 2035/7 w miejscowości Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2015 07:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.12.2015 07:39