Przyjęcie strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2022.

UCHWAŁA Nr XIII/101/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się zaktualizowaną Strategię Rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2022 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie strategii rozwoju Gminy Pruchnik na lata 2007-2022.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2015 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż