Uchylenie Uchwały Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku oraz Uchwały Nr 98/XIII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku

UCHWAŁA Nr XIV/103/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku oraz Uchwały Nr 98/XIII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2015.1515),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

§ 2.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 98/XIII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29.12.2015 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie Uchwały Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku oraz Uchwały Nr 98/XIII/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2016 22:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż