Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2030) Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy na rok 2018 Starosta Jarosławski ustalił pięć punktów pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i gminnych lokalach, na podstawie zawartych porozumień.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego harmonogramu pracy w 2018 r. dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarosławskiego:

Punkt nr 1:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
   poniedziałek – piątek: 1300 - 1700

Punkt nr 2:

 • Urząd Miasta w Radymnie
  ul. Lwowska 20
  37-550 Radymno
  środa, czwartek: 800 - 1200
 • Urząd Gminy w Jarosławiu
  ul. Piekarska 5
  37-500 Jarosław
  poniedziałek: 800 - 1200
 • Urząd Gminy w Wiązownicy
  ul. Warszawska 15
  37-522 Wiązownica,
  wtorek, piątek : 800 - 1200

Punkt nr 3:

 • Urząd Gminy w Chłopicach
  37-561 Chłopice 149a
  środa, piątek: 800 - 1200
 • Urząd Gminy w Laszkach
  37-543 Laszki 36
  poniedziałek, czwartek: 800 - 1200
 • Urząd Gminy w Radymnie
  ul. Lwowska 38
  37-550 Radymno
  wtorek: 800 - 1200

Punkt nr 4:

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
  ul. Jana Pawła II 17
  37-500 Jarosław
  poniedziałek – piątek: 800 - 1200

Punkt nr 5:

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 800 - 1200
  środa: 1100 - 1500

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Punkt nr

Gmina

Punkt

Dni i godziny
pracy Punktu

Podmiot udzielający
pomocy prawnej

1.

Jarosław

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

1300 - 1700

 

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Jarosławiu ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław
(radca prawny, absolwent wyższych studiów prawniczych)

2.

Radymno

Urząd Miasta
w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

środa, czwartek:

800 - 1200

 

 

Stowarzyszenie
SURSUM CORDA
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz
(radca prawny)

Jarosław

Urząd Gminy
w Jarosławiu
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław

poniedziałek

800 - 1200

 

Wiązownica

Urząd Gminy
w Wiązownicy
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica

wtorek, piątek:

800 - 1200

3.

Chłopice

Urząd Gminy
w Chłopicach
37-561Chłopice 149a

środa, piątek:

 800 - 1200

 

 

Podkarpacka Fundacja Pomocy
i Rozwoju, Szówsko,
ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław
(adwokat)

Laszki

Urząd Gminy
w Laszkach
37-543 Laszki 36

poniedziałek, czwartek:

 800 - 1200

 

Radymno

Urząd Gminy
w Radymnie
ul. Lwowska 38
37-550 Radymno

wtorek:

800 - 1200

4.

Jarosław

Starostwo Powiatowe
w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek:

 800 - 1200

 

 

radca prawy

5.

Pruchnik

Urząd Miejski
w Pruchniku
ul. Rynek 1
37-560 Pruchnik

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

800 - 1200

środa: 1100 - 1500

adwokat

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatna pomoc prawna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2018 22:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż