Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 92/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 13.11.2015

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM W Pruchniku na kwotę 34 400,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 53 160,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 1 500,00 na działalność promocyjną gminy Pruchnik.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 36 150,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2015 23:15