Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 96/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 11.12.2015

w sprawie: uchylenia w całości Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Pruchnika.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Uchyla się w całości Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2015 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2015 20:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż