Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 98/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 21.12.2015

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:

§ 1.

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w Pruchniku gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działka numer 15/8 o powierzchni 0,0106 ha, z przeznaczeniem pod drogę, poszerzenie ulicy Orłowicza w Pruchniku - za cenę uzgodnioną przed zawarciem aktu notarialnego.

§ 2.

Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2015 21:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż