SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 i 2a;

oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,

oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4  – wzór umowy,

Załącznik nr 5-  przedmiar/ kosztorys ofertowy  

Załącznik nr 6- projekt techniczny

Załącznik nr 7 STWiORB

 Zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa ciągu pieszego na działce 2121 i 2122 w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.04.2016 13:07
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.04.2016 13:07