UCHWAŁA Nr XV/109/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2016 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 68 ust. 2 i §71 ust. 5 Statutu Gminy Pruchnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2010 r. Nr 126 poz. 2549/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2016 rok:

  1. Komisji Rewizyjnej                               
  2. Komisji Budżetowo – Gospodarczej       
  3. Komisji Spraw Społecznych                 

stanowiące załączniki od 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.03.2016 13:22
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.04.2016 14:09