Dokonanie zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr XVI/113/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie: dokonania zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku poz. 446/ oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Pruchnik w drodze licytacji komorniczej własności nieruchomości zabudowanej w Pruchniku Gmina Pruchnik oznaczonej jako działka numer 1107/1 o powierzchni 0,6397 ha, objęta KW PR1J/00101606/0, zabudowana budynkiem mieszkalnym – nabywana nieruchomość zostanie przeznaczona na mieszkanie socjalne, parking oraz cele sportowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zakupu nieruchomości zabudowanej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2016 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż