Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych

Załączniki:

SIWZ + załączniki

Załącznik   nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału

i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy,

Załącznik nr 5 -5a, 5b, 5c -  szczegółowy wykaz  biletów, harmonogram dowozu i odwozu

na trasie Pruchnik- Kramarzówka

Załącznik nr 6 -6a, 6b, 6c  – szczegółowy wykaz  biletów, harmonogram dowozu i odwozu

na trasie Pruchnik- Jodłówka- Jodłówka Parcelacja-Świebodna oraz  Pruchnik- Hawłowice

Załącznik nr. 7 -7a, 7b, 7c  – szczegółowy wykaz  biletów, harmonogram dowozu i odwozu

na trasie  Rozbórz Długi- Rzeplin

Załącznik nr 8 -  Wiedza i doświadczenie ( wykaz zrealizowanych usług)

zostały spakowane w ZIP i umieszczone poniżej w załącznikach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.04.2016 15:54
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:19.04.2016 15:54