Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku

SIWZ + załączniki -> pobierz

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 i 2a;
  • oświadczenie z art. 22  o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,
  • oświadczenie z art. 24 o  braku  podstaw do wykluczenia z postępowania
 3. Załącznik nr 3 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy,
 5. Załącznik nr 5 - przedmiar/kosztorys ofertowy Etap I i II
 6. Załącznik nr 6 - projekt techniczny i stwiorb Etap I i II

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu ulicy Przemyskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.07.2016 20:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:08.07.2016 23:09