Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa starego budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

SIWZ + załączniki  -> POBIERZ

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 i 2a;
  • oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału  warunków w postępowaniu,
  • oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 3. Załącznik nr 3 - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,
 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy,
 5. Załącznik nr 5 - przedmiar/kosztorys ofertowy
 6. Załącznik nr 6 - projekt techniczny
 7. Załącznik nr 7 - STWiOR

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa starego budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.07.2016 12:21
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.07.2016 13:45